Drevo je povsod zeleno vedno znova

Namenjena je razredom osnovnih in srednjih šol, ki delavnico lahko izvedejo samostojno za različne priložnosti, tematske dneve (Dan Zemlje, Dan strpnosti…). Delavnica je v I. in II. sklopu primerna za 1 in 2. triado OŠ, v celoti vseh treh sklopov pa zlasti primerna za zadnjo triado OŠ in SŠ.

Cilj, namen delavnice je ustvariti izdelek drevesni LIST razreda, ki želi biti simbolen prispevek k kulturi strpnosti in sprejemanja in hkrati ozaveščati o problematiki DEFORESTACIJE – izgubi gozda na Madagaskarju. Izdelani drevesni LISTI razredov nam bodo v pomoč pri promociji naših vsebin, projektov in pri iskanju načinov, sredstev za podporo REFORESTACIJI, ki jo bodo izvajali učenci na Madagaskarju. Delavnica je tudi prispevek k globalnemu učenju.

I. sklop delavnice:

Na risalni list poljubnega formata se v prosto izbrani slikarski tehniki nariše drevesni LIST poljubne oblike. LIST se nato “razreže” na “mozaične enote”, ki se jih prešteje in deli s številom učencev v razredu, tako da vsak učenec pobarva s poljubno barvo enako število mozaičnih enot. Tako bo nastal drevesni LIST skupnosti razreda, ki bo v barvah vsakega posameznega učenca in vseh učencev skupaj. Ob ustvarjanju drevesnega LISTA razreda učenci, po predhodnih navodilih učitelja, razmišljajo o temi kaj je spoštovanje in ob zaključku slikanja odgovorijo na

II. sklop delavnice:

1. KAJ JE SPOŠTOVANJE?
2. KAJ NAJBOLJ SPOŠTUJEM PRI DRUGEM ČLOVEKU?
3. KAJ NAJMANJ SPOŠTUJEM PRI DRUGEM ČLOVEKU?
(odgovori na posamezno vprašanje naj bodo kratki, ne več kot 20 besed)

III. sklop delavnice (se lahko odvija neodvisno od prvih dveh, lahko je del učne ure geografije, ekologije, etike….). Učenci po-iščejo odgovore na vprašanja (le-te lahko najdejo na naši spletni strani) :
1. Zakaj se MADAGASKAR imenuje RDEČI OTOK oziroma zakaj reke Madagaskarja “krvavijo” v morje?
2. Kolikšna je površina gozda na Madagaskarju, kolikšno površine te dežele v % prekriva gozd? Primerjajte s Slovenijo, koliko gozda imamo v Sloveniji?
3. Kolikšna je površina Madgaskarja in koliko prebivalcev ima, kakšna je gostota poselitve? Primerjajte s Slovenijo: kolišna je površina Slovenije, koliko prebivalcev ima Slovenija in kakšna je gostota poselitve v Sloveniji?
4. Poiščite vsaj 3 vzroke za izginuli gozd na Madagaskarju?

Izdelke iz prvega in drugega sklopa delavnice bomo objavili na naši spletni strani, umetniške izdelke iz prvega sklopa delavnice bi želeli uporabiti tudi za naše društvene promocijske aktivosti.

Naprošamo vas, da nam izdelke iz prvih dveh sklopov delavnice: poskenirane drevesne LISTE razredov in odgovore o spoštovanju pošljete na naš e-naslov: [email protected]

Izvedbo delavnice lahko združite s pripovedniškim dogodkom PRAVLljICE MADAGASKARJA, ki jih predstavi Malala in tako vsebinsko še dopolnite izvedbo delavnice DREVO JE POVSOD ZELENO VEDNO ZNOVA.

Tu spodaj si lahko preberete, kaj o spoštovanju menijo otroci, učenci, ki so že sodelovali v naši delavnici DREVO JE POVSOD ZELENO VEDNO ZNOVA.

SOLARJI O SPOSTOVANJU