Prav(lj)ice

Pripovedovanje zgodb, javno nastopanje (kabary, hain teny) je zelo močno prisotno v tradicionalni kulturi Madagaskarja. Tradicionalne pravljice posameznih dežel in kultur nosijo najgloblja sporočila. S preučevanjem tradicionalnih pravljic, mitov in legend mnogih starih civilizacij so strokovnjaki našli skupne simbole in prvine, ki se pojavljajo v številnih znanih pravljicah in pripovedkah. Strokovnjaki so prav tako prišli do zaključka, da številne pravljice, kljub pripadnosti različnim kulturnim krogom in tradicijam, vsebujejo nabor enakih ali zelo podobnih elementov, ki se pojavljajo celo v enakih ali zelo podobnih kombinacijah in medsebojnih odnosih.
Simbolika pravljic je izpostavila tudi preučevanje "velikih (arhetipskih) sanj", saj tudi te vsebujejo simbole, podobne tistim v pravljicah. S tem lahko simbole v pravljicah razlagamo v njihovem globokem, skrivnem, arhetipskem pomenu. Obstoj "arhetipskih sanj", ki opozarjajo na potrebo po notranji spremembi človeka in na ponovno opredelitev lestvice vrednot in prioritet, kaže na to, da obstaja arhetip človeka, skrit v kolektivnem nezavednem oziroma v nekakšnem neosebnem spominu, ki je skupen vsem ljudem. Ta arhetip se skozi simbole izraža kot človekova težnja po celovitosti in uresničitvi ne samo fizičnega, temveč tudi duhovnega obstoja. Simboli v mitih, pravljicah in sanjah so 'glas' tega arhetipskega človeka, ki vsakega posameznika usmerja k odkrivanju in uresničevanju njegovih notranjih moči in sposobnosti.

 

OB VSAKI IZVEDBI PRAVljIC BOSTE OMOGOČILI ZASADITEV 50 DREVES NA MADAGASKARJU.

Zgornji foto utrinki so iz Knjižice Ormož, spodnji pa  iz  Osnovne šole Gornja Radgona,  kjer je Malala pravljico Ibotity v tej izvedbi premierno predstavila: