Madagaskar v besedi, sliki in pesmi

Madagaskar je četrti največji otok na svetu, ki leži ob JV obali Afrike. Zaradi svoje lege in zgodovine je za otok značilna zelo svojstvena kultura ter zelo unikatna flora in favna (80 % živalskih in 90 % rastlinskih vrst je endemitov, to pomeni, da živijo samo na Madagaskarju). V svoji predstavitvi Madagaskarja poskušam zajeti čim bolj celostno predstavitev te enkratne dežele in ljudi in sicer kot nekdo, ki mu je ta dežela prva domovina in kot nekdo, ki že 30 let živi v Sloveniji, je tu doštudiral in si je svojo domovino ogledal tudi skozi oči tujcev, ljudi drugih kultur.

Skozi BESEDO posredujem osnovne značilnosti jezika, zgodovine, socialnega življenja (religija, šolstvo, otroške igre,…). Skozi besedni del predstavim tudi lastne izkušnje življenja v Sloveniji, kako me je moja drugačnost ločevala in povezovala z ljudmi tukaj in sooblikovala spoznanje, da je moja drugačnost lahko predvsem izziv, izkušnja, ki jo je vredno in potrebno širiti med ljudmi in sooblikovati kulturo strpnosti, sožitja, spoštovanja.

Skozi SLIKO predstavim zlasti bogato in unikatno rastlinstvo in živalstvo Madagaskarja, lepoto ljudi in pokrajine. Predstavljeni bodo tudi dosežki šolarjev na Madagaskarju pri pogozdovanju oziroma reforestaciji Rdečega otoka.

Besedni in slikovni del druženja zaključi GLASBA, ko predstavim tipične instrumente Madagaskarja ter instrumente, ki sem jih izdelal tudi sam. Odigram par pesmi Madagaskarja (tradicionalne, avtorske) in glasbeni del zaključim s krajšo glasbeno delavnico: na oder povabim učence in učitelje, da se mi pri izvajanju glasbe pridružijo, razdelim jim 16 instrumentov (tradicionalni, lastna izdelava, bobni), jim razložim osnove ritma glasbe Madagaskarja in skupno zaigramo in zapojemo 2 do 3 pesmi.

Rdeča nit nastopa je KOMUNIKACIJA z otroki in odraslimi, kjer na humoren, sproščen in igriv način poskušam posredovati lastno drugačnost, poglabljati razumevanje le-te in otroke nagovarjati k sprejemanju drugačnosti, različnosti med seboj in prispevati drobec v kulturo strpnosti in sožitja. Komunikacija sloni na tradicionalni kulturi Madagaskarja HAIN TENY.

Nastop lahko prilagodim tako mlajšim otrokom (več glasbe, humorja, igrivosti v besedi) kot starejšim (več vedenja o zgodovini, kulturi, živalstvu, rastlinstvu…). Prav poseben izziv pa so mi mešane skupine otrok, kjer so združeni tako starejši kot mlajši otroci, saj v teh primerih še bolj delujem na komunikaciji, etičnih vsebinah (drugačnost, strpnost..) ter zlasti glasbi, kot ključnemu pripomočku pri mojih prizadevanjih za kulturo strpnosti, sožitja, sprejemanja in spoštovanja.