Šolarji o spoštovanju

Dosedaj je na vprašanje o SPOŠTOVANJU odgovorilo preko 700 učencev osnovnih šol iz različnih regij Slovenije

tako iz predmetne kot razredne stopnje.

Učenci 9. razreda, kaj je spoštovanje: 
– vikanje učiteljev,
– poštenost in odkritost do drugih,
– zgledovanje po nekom,
– dobrosrčnost,
– iskrenost,
– ceniti drugega.

Kaj najbolj spoštujem pri drugem človeku:
– iskrenost,
– spoštovanje,
– dobrosrčnost,
– prijaznost,
– poštenost
– lepo vedenje,
– znanje in izkušenost.

Kaj najmanj spoštujem pri drugem človeku:
-hinavščino,
– zahrbtnost,
– zavidanje,
– laganje,
– prikrivanje,
– nesramnost,
– neprijaznost,
– sovraštvo.

Učenci 8.razreda, Kaj je spoštovanje:
Spoštovanje je, da recimo starejše poslušaš, jih ubogaš, in ne govoriš nekaj za njihovim hrbtom.
Spoštovanje pomeni, da nekoga spoštuješ.
V spoštovanju se izraža vzgoja. Je olika, vedenje, prijaznost. Odnos do soljudi.
Spoštovanje je, da ni nekdo manj vreden od drugega. Npr. Ivan žali Janka – to ni spoštovanje.
Spoštovanje je širok pojem. Poznamo več vrst spoštovanja.
Spoštovanje je nekakšen odnos do soljudi. To pomeni, da jih razumeš in imaš lep odnos z njimi.
Spoštovanje je to, da spoštujemo ljudi, ki se razlikujejo od nas.
Spoštovanje je širok pojem. Pri tem pojmu je najbolj pomembno, da si prijazen tudi do ljudi iz tujih držav.
Spoštovanje je to, da nekoga spoštuješ, da imaš nekoga rad.
Spoštovanje je, da spoštuješ ljudi okoli sebe.
Spoštovanje je: upoštevanje pravil, zaupanje drug v drugega, da nikogar ne žalimo, ko drug govori, ga pozorno poslušaš, prijateljstvo.
Spoštovanje je, da spoštuješ ljudi okoli sebe.
Spoštovanje je, da spoštuješ človeka, kakršen je.
Spoštovanje je, če spoštujemo ljudi in smo tiho, kadar se dva pogovarjata. Moramo spoštovati druge in oni bodo tudi nas spoštovali.
Spoštovanje je, da nekoga spoštuješ /ga imaš rad/. Ga spoštuješ, kakršen je. Ga razumeš in ga ne žališ.
Spoštovanje je odnos do neke osebe. Pomeni, da ima oseba na nas dober vpliv.
Spoštovanje je čudovita stvar, saj si vsa živa bitja, ki živijo na svetu to zaslužijo. Spoštovanje si zaslužiš, če si belec, črnec, rom ali kar koli drugega. To pomeni, da se do vseh lepo obnašamo in jih ne žalimo. Kajti, če boš ti spoštoval druge, bodo tudi oni tebe.
Spoštovanje pomeni, da spoštuješ starejše ljudi, da spoštuješ ljudi različnih kultur, ver, da spoštuješ ljudi, ki so drugačni od tebe.
Spoštovanje je, da spoštuješ starejše in tudi druge ljudi, ne glede na to kakšni so po zunanjosti.
Otroci moramo spoštovati starše.
Spoštovanje je, da si do nekoga prijazen in ne nesramen, da ga nekako spoštuješ.
Spoštovanje je, da vikaš starejše in jim s tem izkažeš spoštovanje.

Kaj najbolj spoštujem pri drugem človeku:
– iskrenost, resnico, razumevanje druge osebe;
– njegovo mnenje in iskrenost;
– njegovo mnenje, iskrenost, da ni dvoličen;
– da je moj prijatelj in da me spoštuje;
– to, da tudi on spoštuje druge;
– da je prijazen do mene in pošten;
– da je dober prijatelj in me nikoli ne izda;
– prijaznost, iskrenost;
– prijaznost, smisel za hece, da se da z njim pogovoriti;
– njegov odnos do drugih, njegovo zaupanje;
– to, kakšen je nekdo do mene;
– njegovo obnašanje in razmišljanje o človeku;
– to, da on spoštuje mene;
– iskrenost, prijaznost, resnicoljubnost, da ni hinavski, in ne opravlja za hrbtom;
– to,da je tak, kakršen je, da se ne afna;
– iskrenost, da ne opravljajo za hrbtom in jim lahko zaupam;
– prijaznost, solidarnost, skromnost, pripravljenost pomagati, Sicer pa meni, da si vsak človek zasluži spoštovanje.
– Igranje po pravilih;
– Odkritost in zmožnost pomagati;
– Odkritost in zmožnost poslušanja;
– Prijazen pristop, notranjost in spontanost /pokaže, kaj je v resnici/;
– Prijaznost, potrpežljivost, spretnost in odločnost;

Kaj najmanj spoštujem pri drugem človeku:
– neiskrenost, opravljanje za hrbtom;
– dvoličnost:
– nepoštenost in neprijaznost;
– zafrkavanje, poniževanje;
– žaljenje;
– hinavščino, zahrbtnost, ljubosumnost;
– neiskrenost, žaljenje;
– grdo obnašanje, nasilnost;
– da ne drži besede in izdajstvo;
– žaljenje;
– laganje;
– laži;
– grdo obnašanje;
– hinavščino in neprijaznost;
– afnanje in žaljenje drugih;
– nesramnost in zafrkavanje drugih;
– to, da zaradi ene malenkosti storiš drugemu nekaj hudega;
– norčevanje iz drugih, ko nekaj ne znajo;

Učenci 6.razreda, Kaj je spoštovanje:
– spoštovanje je, da spoštuješ starejše ljudi in osebe, ki jih ne poznaš;
– spoštovanje je, da nekoga spoštuješ … recimo, da ga vikaš;
– da ljudi vikamo in se do njih lepo obnašamo;
– da nekoga ceniš;
– da si do nekoga prijazen;
– da se lepo obnašaš;
– spoštovanje je to, da sprejemamo drug drugega, pa četudi smo drugačni;
– upoštevanje drugačnosti in medsebojno razumevanje.

Kaj najbolj spoštujem pri drugem človeku.
– spoštujem to, da mi pove vse po resnici;
– da mi nekdo pove resnico, da se ne laže;
– lepo vedenje in prijateljstvo;
– da je iskren, da se trudi, da nekaj doseže;
– da on spoštuje mene, je prijazen in smešen;
– iskrenost, miroljubnost, nasmejanost, preprostost, spontanost, da si to, kar si, hvaležnost;
– da ne dela razlik med drugačnimi ljudmi;
– spoštujem, da je iskren in da odzdravi.

Kaj najmanj spoštujem pri drugem človeku:
– laži in prevare;
– laži in grdo govorjenje o meni;
– ukazovanje, lenobo in laž;
– opravljanje, laži in nasilje;
– laži, ukazovanje, slabonamernost;
– opravljanje, hinavščino in nesramnost;
– pretepanje.

Učenci 5 razreda, Kaj je spoštovanje:
– da se lepo vedeš in ne žališ drugih;
– da osebe ne zafrkavaš in jo spoštuješ;
– da vikaš, če je oseba starejša, se ne pačiš in si olikan;
– da pozdravljaš;
– nekoga spoštuješ, ko ga ne zafrkavaš in se ne norčuješ iz drugih;
– sprejemanje drugih;
– vikanje drugih in spoštovanje;
– da narediš tisto, kar ti je oseba, ki je glavna, naročila;

Kaj pri drugem najbolj spoštujem:
– da uboga učiteljico, je prijazen do otrok,
– vikanje, pozdravljanje, odzdravljanje,
– da spoštuje,
– starost in znanje,
– olikanost, prijaznost, poštenost,
– pogovor,
– starost in pomoč,
– spoštovanje otrok;

Kaj najmanj spoštujem:
– brcanje, pretepanje,
– pretepanje in zmerjanje,
– znanje,
– sebičnost in žaljivost,
– nepoštenost,
– nedelavnost,
– vtikanje v druge, grdo govorjenje,
– hvaljenje samega sebe,
– nesprejemanje poraza,

Učenci 4. razreda, Kaj je spoštovanje:
– lastnost, ki ti pomaga, da si zgled drugim,
– prijaznost, prijateljstvo do drugih,
– zaupanje v nekoga, prijaznost,
– da o drugem človeku ne govoriš slabo,
– da govoriš resnico in dobre stvari,
– prijaznost in spoštovanje drugega,
– spoštovanje je tudi spoštovanje živali, narave,
– cenjenje nekoga in pomoč drugemu,
– spoštovanje je to, da te nekdo ceni,
– to, da ceniš delo ali kaj drugega,
– to, da nekoga spoštuješ in si prijazen do njega,
– to,da nekoga spoštuješ in ga nimaš za norca,
– poslušanje drugega , pomoč drugemu,
– to, da nekaj narediš za drugega kolikor lahko dobro,
– prijaznost do drugega,
– lepi prijateljski odnosi in da nisi tečen, če ima kdo drug drugačen odgovor.